Krepimo zaupanje in zanesljivost.

Nenehno smo usmerjeni v ugotavljanje in zadovoljevanje različnih potreb naročnikov.

Krepimo zaupanje in zanesljivost.

Nenehno smo usmerjeni v ugotavljanje in zadovoljevanje različnih potreb naročnikov.

Krepimo zaupanje in zanesljivost.

Nenehno smo usmerjeni v ugotavljanje in zadovoljevanje različnih potreb naročnikov.

Prevozi kontejnerjev z ladjo

VIZIJA IN POSLANSTVO

Jasni cilji in trdna vizija

Podjetje Vidavi solution je uveljavljeno in perspektivno podjetje z jasno izdelanimi cilji ter trdno vizijo. V podjetju potakajo nenehne aktivnosti za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poslovanja - s ciljem dviga produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti poslovanja. S spremljanjem tendenc razvoja prevozništva po vsem svetu sledimo gibanjem na trgu, s čimer se na nove zahteve in potrebe odzivamo v najkrajšem možnem času.

Poslanstvo podjetja je usmerjeno v opravljanje kakovostnih prevozov v mednarodni špediciji in z vzajemnim ter korektnim poslovanjem vzpostavljati dobre poslovne odnose z naročniki prevozov, s podprevozniki in z dobavitelji. Pri svojem delu smo nenehno usmerjeni v ugotavljanje in zadovoljevanje različnih potreb naših strank, s čimer si prizadevamo, da njihove potrebe zadovoljimo po najboljših močeh. S fleksibilno ekipo jim želimo jim ponuditi več kot pričakujejo. S kratkim odzivnim časom in kakovostno opravljeno storitvijo se tako dnevno trudimo za zaupanje naših naročnikov.

Naša vizija je v prihodnje usmerjena predvsem v povečevanje frekvence opravljenih tedenskih prevozov na tržiščih znotraj EU.

Tradicija in načrti za prihodnost

S prevozniško dejavnostjo se je Ljubomir Vignjević srečal leta 1986, ko se je kot mladi ljubitelj tovornih vozil zaposlil kot voznik v Hmezad transportu v Žalcu. Z nabiranjem prevoženih kilometrov je pridobival neprecenljive izkušnje iz prevozništva in snoval načrte za prihodnost.

Svoje ambicije po podjetništvu je uresničil leta 1993, ko je v kooperaciji zaživel z družbenikom, leta 2001 pa razvil lastno samostojno podjetje -  Avtoprevozništvo Vignjević Ljubomir. Leta 2015 je takrat že močno razširjeno podjetje preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z danes prepoznavno blagovno znamko Vidavi solution.

Dejavnost je specializiral na področje prevozov ladijskih zabojnikov v cestnem mednarodnem prometu. V letih poslovanje je podjetje pridobilo mnogo praktičnih in strokovnih poslovnih izkušenj, s katerimi si je danes suvereno priborilo svoj delež na tržišču. Z nenehnim prilaganjem tržnim zahtevam, z vestnim delom, vlaganjem v kadre in dolgoletno pripadnostjo dejavnosti pa še dodatno krepi konkurenčno prednost.

Tradicija in načrti za prihodnost

S prevozniško dejavnostjo se je Ljubomir Vignjević srečal leta 1986, ko se je kot mladi ljubitelj tovornih vozil zaposlil kot voznik v Hmezad transportu v Žalcu. Z nabiranjem prevoženih kilometrov je pridobival neprecenljive izkušnje iz prevozništva in snoval načrte za prihodnost.

Svoje ambicije po podjetništvu je uresničil leta 1993, ko je v kooperaciji zaživel z družbenikom, leta 2001 pa razvil lastno samostojno podjetje -  Avtoprevozništvo Vignjević Ljubomir. Leta 2015 je takrat že močno razširjeno podjetje preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z danes prepoznavno blagovno znamko Vidavi solution.

Dejavnost je specializiral na področje prevozov ladijskih zabojnikov v cestnem mednarodnem prometu. V letih poslovanje je podjetje pridobilo mnogo praktičnih in strokovnih poslovnih izkušenj, s katerimi si je danes suvereno priborilo svoj delež na tržišču. Z nenehnim prilaganjem tržnim zahtevam, z vestnim delom, vlaganjem v kadre in dolgoletno pripadnostjo dejavnosti pa še dodatno krepi konkurenčno prednost.